LäkartjänsterHåll rynkorna borta under en lång tid

Botulin är ett muskelavslappnande medel som håller rynkorna borta under en lång tid.

Botulin ( BOTOX ®) är ett väl beprövat läkemedel som sedan 80-talet använts inom sjukvården för att behandla muskelsjukdomar. På 90-talet och framåt har ämnet blivit alltmer använt i kosmetiska och estetiska sammanhang för att reducera synbara linjer och rynkor.
Användning av läkemedlet för detta ändamål ökar numera lavinartad i världen. Allt detta tack vare de positiva egenskaperna i preparatet; hög säkerhet, fina kosmetiska resultat, enkel behandling för patienten och ett överkomligt pris. Behandlingen har dessutom en klar preventiv effekt; förebygger utveckling av rynkor i det behandlade området. Den kan också åstadkomma en utläkning av tunnare rynkor på ett naturligt sätt (huden som inte utsätts för ständiga böjningar (veckbildningar) kan efter en tid reparera rynkdefekter).
Läkemedlet kan även användas som behandling vid överdriven svettning (Hyperhidros).

Funktion

Läkemedlet blockerar nervimpulserna till de utvalda små ansiktsmusklerna som bildar rynkor och hindrar dessa muskler att dra ihop sig, de slappnar av. På så sätt blir överliggande hud slät och rynkfri. Det är endast den utvalda specifika muskeln som blir avslappnad, andra nervfunktioner, tex hudens känslighet för beröring påverkas inte.
Odoo text and image block

Hur?

Läkemedlet blockerar nervimpulserna till de utvalda små ansiktsmusklerna som bildar rynkor .

Läkemedlet blockerar nervimpulserna till de utvalda små ansiktsmusklerna som bildar rynkor och hindrar dessa muskler att dra ihop sig, de slappnar av. På så sätt blir överliggande hud slät och rynkfri. Det är endast den utvalda specifika muskeln som blir avslappnad, andra nervfunktioner, tex hudens känslighet för beröring påverkas inte.

Hur går behandlingen till?
Din behandlare studerar musklerna i ditt ansikte för att se hur de fungerar, eftersom alla ser olika ut. Ev smink avlägsnas och injektionsstället desinficeras. Läkemedlet ges via en injektion med en spruta med mycket tunn spets, så tunn att sticket känns minimalt. Bedövning brukar ej behövas. Behandlingen tar ca 15 minuter, beroende på hur många områden man väljer att behandla och efteråt kan du utan besvär återgå till ditt normala liv. De första 3-4 timmarna bör man ej ta på eller massera det behandlade området, däremot är det positivt för resultatet att använda musklerna så mycket som möjligt genom att tex rynka pannan ofta det första dygnet. Effekten syns inte direkt utan efter behandlingen tar det 2-3 dagar innan läkemedlet börjar verka och upp till 14 dagar innan man får full effekt.

Vad kan man behandla?
I princip kan man behandla vilken muskel som helst, men vanligast är “bekymmersrynkor” mellan ögonbrynen, kraftiga horisontella veck i pannan och kråksparkar vid ögonen. Observera att resultatet av en behandling är beroende av att exakt rätt mängd av det aktiva ämnet injiceras på exakt rätt plats.

Hur länge vara effekten av behandlingen?
En fördel är att effekten inte är permanent utan övergående. Effekten varar i genomsnitt 3-5 månader och efter detta kan man själv avgöra om man vill upprepa behandlingen. För att bibehålla effekten bör man upprepa behandlingen 2-3 gånger per år. Vetenskapliga studier visar att effekten varar längre efter varje ny behandling, detta dels beroende på att muskeln blir svagare efter varje behandling som resultat av att den inte används och dels pga att man omedvetet ändrar mimik.

Vilka biverkningar och komplikationer finns?
Liksom med alla läkemedel kan biverkningar förekomma, men alla användare behöver inte få dem. De vanligaste är relaterade till injektionsstället, såsom rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klåda, stickningar, måttlig smärta, sveda eller blåmärke. Man kan även få lätt huvudvärk de närmaste dagarna efter behandling. Vanligtvis uppträder dessa biverkningar inom första veckan efter injektionen och varar inte så länge. Relaterat till injektionsteknik finns även en liten risk att en närliggande muskel blir försvagad, tex muskeln som lyfter ögonbrynen. Denna försvagning kan sitta i 1-2 veckor. Effekten är övergående – så också ev biverkningar.
Kan läkemedlet kombineras med andra behandlingar?
Det kan med fördel kombineras med:  
-Injicering av utfyllande material, sk fillers tex Restylane
-Laserbehandling
-Kemisk peeling
Behandling före (1-2 veckor innan) annan behandling bidrar till ett bättre och mer effektivt resultat av efterföljande behandlingar.

Överdriven svettning (Hyperhidros)
Alla människor svettas och de flesta besväras någon gång av att svettas för mycket. Det är helt normalt och kan bero på till exempel stress, värme eller infektion. Om man däremot svettas så mycket att man känner sig hämmad i sitt vardagliga liv kan man lida av sk. Primär Hyperhidros, onaturligt hög svettproduktion. Primär Hyperhidros är ett ärftligt betingat handikapp som drabbar 0,6-2,8 % av befolkningen och som innebär överdriven svettning utan bakomliggande orsak som stress, nervositet eller sjukdom. Typiska symtom är:
- Ofta förekommande attacker av kraftig svettproduktion i vila (utan ansträngning)
- Svettningen stör dagliga aktiviteter
- Debutålder före 25 år
- Ärftlighet
- Svettningen upphör under sömn

Vid onaturligt hög armsvettning eller Primär axillär Hyperhidros finns det idag en relativt enkel behandling som senaste årens forskning har visat att man effektivt kan behandla med injektioner.
Läkemedlet blockerar signalen mellan nerv och svettkörtel och hämmar svettproduktionen. Behandlingen har visat sig fungera mkt bra och ungefär nio av tio blir hjälpta. Full effekt av behandlingen uppnås efter cirka en vecka och genomsnittlig duration är cirka 7 månader, men kan variera från 3 till 16 månader. En förutsättning för behandling med botulinumtoxin är att lokala medel med aluminiumklorid (t.ex. Absolut Torr) ska ha provats under åtminstone 1 månad och att effekten visat sig vara otillräcklig.

Hur går hyperhidrosbehandlingen till?
Behandlingen inleds ofta med ett svettest (Minors test) då svettkörtlarnas utbredning kartläggs. Därefter injiceras läkemedlet med små tunna nålar där det finns svettkörtlar.Behandlingen tar ca 30 minuter och kräver oftast ingen bedövning.

Finns det några biverkningar?
Hyperhidrosbehandlingen ger inga biverkningar, möjligen svag rodnad eller ömhet de första dagarna.

Vem bör inte behandlas?
Om du är gravid, ammar eller har någon neuromuskulär sjukdom ska du inte behandlas.