SPRAYTANNING brun utan sol 

Helkropp         | 40 €|

1/2 kropp        | 30 €|

Ansikte            | 20 €|

Fem gånger    |175€|